Kontakt

Praha, Česká republika

e-mail: secretary@nvlceska.cz

Svobodní zednáři na území České republiky, věrni tradici a zděděným řádům, usilují státi se vzory občanských ctností. Uznávají Velikého Stavitele Všehomíra. Berou na sebe dobrovolně zvýšené mravní závazky v životě soukromém i veřejném, v souladu s demokratickou ústavou České republiky.
(Konstituce NVLČ)